رشته ها

رشته ها

معرفی رشته ها

معرفي رشته ها و تعداد واحد هاي آموزشي:

در تنظيم دروس و واحدهاي ارائه شده براي رشته هاي مختلف در اين مركز ، اين نكته مد نظر بوده است كه حتي الامكان طول مدت آموزش تقليل يافته و آموزش در حد نياز و در عين حال مختصر باشد تا با توجه به نياز روز افزون و فوري به استاد قرآن جاذبه كافي جهت جذب علاقه مندان به قرآن ايجاد شود.
لازم به ذكر است نظام آموزش مركز عالي تربيت مدرس و استاد قرآن كريم مبتني بر نظام واحدي مي باشد كه توضيحات آن به شرح ذيل مي باشد:
1- در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحد هاي آن درس سنجيده مي شود كه به عنوان آن درس محسوب مي شود و قبولي و عدم قبولي دانشجو در يك درس به همان درس محدود است.
2- هر واحد درسي مقدار درسي است كه مفاد آن در طي 16 ساعت طبق برنامه مصوب تدريس مي شود.
– رشته تحصيلي : رشته تحصيلي در اين مركز به صورت منفك و جدا از هم نبوده و دانشجو مي توان بر اساس ميزان علاقه مندي خود در يك يا تمامي رشته هاي اين مركز تحصيل نمايد كه عبارتند از :
1- رشته تربيت مربي روخواني و حفظ 42 واحد
2- رشته تربيت مربي تجويد و وقف و ابتدا 54 واحد
3- رشته تربيت مربي قرآن در پيش دبستاني 48 واحد
4- رشته تربيت مربي صوت و لحن 70 واحد
5- دوره آموزش حفظ جامع قرآن كريم

معرفي عناوين دروس هر رشته:

الف- واحد هاي مشترك براي تمامي رشته ها

1- رو خواني                                                              2 واحد
2- روانخواني                                                            4 واحد
3- تجوید عمومي                                                      4 واحد

4- تجويد عالي و عملي                                               4 واحد
5- عربي 1 ( صرف )                                                     6 واحد
6- آشنايي با قرآن                                                      2 واحد
7- آشنايي با اصول و روشهاي اخلاق و تربيت اسلامي         2 واحد
8- مديريت قرآني                                                       2 واحد
9- كليات روشها و فنون تدريس                                    2 واحد
10- روانشناسي تربيتي                                                 2 واحد
11- آشنايي با ترجمه و مفاهيم سطح يك                          4 واحد
12- آشنايي با ترجمه و مفاهيم سطح دو                          4 واحد

جمع كل: 38 واحد واحد

ب- واحد هاي مربوط به رشته ي تربيت مربي روخواني و حفظ قرآن كريم
1- واحد هاي مشترك                                                  38 واحد
2- روش تدريس روخواني قرآن                                      2 واحد
3-روش تدريس حفظ و حفظ جزء سي                             2 واحد

جمع كل                                                                  42 واحد

ج- واحد هاي مربوط به رشته تربيت مربي تجويد و وقف و ابتدا تدا
2- آموزش عربي 2 ( نحو )                                             6 واحد
3- وقف و ابتدا و تمرين عملي                                       4 واحد
4- تجويد عالي تئوري و تمرين عملي                               4 واحد
5- روش تدريس تجويد و قرائت                                    2 واحد

جمع كل                                                                   54 واحد

د- واحد هاي مربوط به به رشته ي تربيت مربي پيش دبستاني

1- واحد هاي مشترك                                                 38 واحد
2- روش تدريس حفظ جزء سي                                    2 واحد
3- مهارتهاي مربي كودك                                            2  واحد
4- روش تدريس حفظ پيش دبستاني                            2  واحد
5- روش تدريس روخواني پيش دبستاني                        4  واحد
6- روش تدريس رو خواني                                           2 واحد

جمع كل                                                                50 واحد

در رشته مذكور دانشجويان موظف به سپري نمودن دوره هاي كارورزي مربوط به دروس روش تدريس حفظ پيش دبستاني و روش تدريس روخواني پيش دبستاني مي باشند. چگونگي گذراندن دوره هاي فوق و تعداد ساعات آن در طول ترم به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد.

ه- واحد هاي مربوط به رشته تربيت مربي صوت و لحن

1- واحد هاي مشترك                                                38 واحد
2- آموزش عربي ( نحو)                                             6 واحد
3- وقف و ابتدا                                                       2 واحد
4- تحويد عالي تئوري                                               4 واحد
5- سرايش و تربيت شنوايي ( سلفژ)                            4 واحد
6- صوت و لحن عملي (1)                                           4 واحد
7- صوت و لحن عملي (2)                                          4 واحد
8 – نغمه شناسي قرائت(1)                                        3 واحد
9- نغمه شناسي قرائت (2)                                         3 واحد
10- روش تدريس تجويد و قرائت                                 2 واحد

جمع كل:                                                              70 و احد

و- ضوابط و شرايط دوره آموزشي حفظ جامع قر آن كريم با عنايت به مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي در سال 75 حافظان كل قرآن كريم مي توانند در صورت قبولي در آزمون جامع علوم قرآني و امتحان حفظ مدرك رسمي ليسانس را از وزات علوم ، تحقيقات و فناوري دريافت نمايند. بر اين اساس مركز عالي تربيت مدرس و استاد قرآن كريم جهت ارتقاي فرهنگ حفظ قر آن كريم در ميان جوانان مستعد با هماهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدام به برگزاري دوره جامع حفظ كل قرآن كريم نموده است. مدت دوره سه سال بوده و قرآن آموزان ضمن ارائه تعهد براي تداوم دوره تا تسلط بر حفظ كل ، در طول دوره علاوه بر تسلط بر حفظ كل قر آن با تفسير اجمالي و ترجمه آيات قر ان نيز آشنا مي شوند. داوطلبان مي بايست علاوه بر تسلط بر روخواني قرآن كريم در آزمون عربي ( در سطح ديپلم ) حد نصاب نمره لازم را كسب نمايند.

ز- واحد هاي اختياري براي كليه رشته ها

1- تفسير قرآن (1و2) 4واحد
2- صوت و لحن عملي (1) 4واحد
3- آموزش داوري 2واحد
4- حفظ كل قرآن 2واحد

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • ویژگی ها
 • ویژگی های سفارشی
 • زمینه های دلخواه
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه