رشته ها

رشته ها

نظام آموزشی مرکز عالی تربیت مدرس و استاد قرآن کریم مبتنی بر نظام واحدی می باشد که توضیحات آن به شرح ذیل می باشد :

1- در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود که به عنوان ضریب آن درس محسوب می شود و قبولی و عدم قبولی دانشجو دریک درس به همان درس محدود است .

2- هر واحد درسی مقدار درسی است که مفاد آن در طی 16 ساعت طبق برناه مصوب تدریس می شود .

3- محتوای واحد درسی به نحوی است که هر ساعت تدریس نظری محتاج به دو ساعت کار انفرادی دانشجو می باشد .

رشتهء تحصیلی :

رشته های تحصیلی در این مرکز به صورت منفک و جدا از هم نبوده و دانشجو می تواند بر اساس میزان علاقه مندی خود در یک یا تمامی رشته های این مرکز تحصیل نماید که عبارتند از :

1- رشته تربیت مربی روخوانی و حفظ                      42 واحد

2- رشته تربیت مربی تجوید و وقف و ابتدا              54 واحد

3- رشته تربیت مربی قرآن در پیش دبستانی           48 واحد

4- رشته تربیت مربی صوت و لحن                         70 واحد

5- دوره آموزشی حفظ جامع قرآن کریم

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه