دوره تئوری

فیلتر بر اساس دسته بندی

فیلتر بر اساس

رتبه بندی

مدت زمان

ویژه
رایگان

مبانی تئوری موسیقی

17.5 ساعت
مبتدی

این دوره دانش آموزان را با تئوری موسیقی آشنا می …

آنچه یاد خواهید گرفت
خواندن نت های موسیقی
ساخت مقیاس و آکورد