ثبت نام دانشجو
 1. نام کاربری:(*)
  Invalid Input
 2. رمز عبور:(*)
  Invalid Input
 3. تاییدیه رمز عبور:(*)
  Invalid Input
 4. نام(*)
  Invalid Input
 5. نام خانوادگی(*)
  Invalid Input
 6. نام پدر
  Invalid Input
 7. شماره ملی(*)
  Invalid Input
 8. وضعیت تاهل(*)
  Invalid Input
 9. آخرین مدرک تحصیلی:(*)
  Invalid Input
 10. رشته تحصیلی:(*)
  Invalid Input
 11. شغل:
  Invalid Input
 12. نشانی محل سکونت(با ذکر استان و شهر): (*)
  Invalid Input
 13. کد پستی:
  Invalid Input
 14. تلفن ثابت:(*)
  Invalid Input
 15. تلفن همراه:(*)
  Invalid Input
 16. رایانامه:(*)
  Invalid Input
  info@mtqaen.ir
 17. تاییدیه رایانامه:(*)
  Invalid Input
 18. تصویر شناسنامه: (*)
  Invalid Input
 19. تصویر کارت ملی:(*)
  Invalid Input
 20. تصویر مدرک تحصیلی:(*)
  Invalid Input
  در صورت عدم دسترسی به مدرک تحصیلی، تصویر تعهد ارسال تصویر مدرک تا پایان دوره ارسال گردد
 21. تصویر رسید انتقال وجه:(*)
  Invalid Input
  پرداخت مبلغ 1000000 ریال به شماره کارت 6063731014812250 بنام موسسه کوثر ولایت نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران
 22. دانشجو با انتخاب تایید موارد ذیل را متعهد می گردد: 1- شهریه را با توجه به تعداد دروس انتخابی در هنگام انتخاب واحد به صورت نقدی پرداخت نماید. 2- شهریه دروس حذف شده فقط در موعد حذف و اضافه مسترد خواهد شدو در صورت تقاضای حذف پس از موعد حذف و اضافه، کل شهریه پرداخت گردد.
 23. (*)
  Invalid Input